Pin năng lượng mặt trời Canadian 410W

Thông tin chung

  1. Loại: Poly (đa tinh thể)
  2. Số lượng Cell: 144 cells
    Thương hiệu: Canada
  3. Cân nặng: 24.9 kg
    Hiệu suất quang năng: 18.56%
  4. Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm