Lắp đặt ngay pin năng lượng mặt trời của EVM Solar để có chế độ tốt nhất: 

  • Miễn phí vận chuyển cho tất cả các khách hàng tại miền bắc bán kính 99km.
  • Hỗ trợ khách hàng tối đa khách hàng.